Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ciasteczka są… to pliki umożliwiają…ce przechowywanie informacji lub uzyskanie dostę™pu do informacji już wcześ›niej zachowanej w urządzeniu koń„cowym Użytkownika. Ciasteczka najcz궙ciej zawierają… nazwę strony internetowej, z której pochodzą…, czas przechowywania ich na urzą…dzeniu koń„cowym oraz unikalny numer.

WYKORZYSTYWANIE CIASTECZEK

Nasza strona internetowa używa ciasteczek, które wykorzystywane są… między innymi do zapamię™tywania preferencji Użytkownika, w celach statystycznych, bezpieczeń„stwa oraz prawidł‚owego działania naszego serwisu. Ciasteczka nie przechowują… danych osobowych.

WYŁĄCZENIE CIASTECZEK

Przeglądarka internetowa domyś›lnie zezwala na przechowywanie ciasteczek w urzą…dzeniu koń„cowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą… dokonać‡ w każdym czasie zmiany ustawień„ dotyczą…cych ciasteczek w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zmiana może dotyczyć‡: automatycznej blokady obsł‚ugi ciasteczek, wymuszenia każdorazowo zgody na przechowanie informacji. Włą…czenie blokady obsł‚ugi plików cookie może spowodować‡ utrudnienia w korzystaniu z serwisu.